Een mindfulnesstraining en coaching-traject hebben een verschillend karakter. De tarieven, facturatie, betalingen, en annuleringen verschillen.

Verwerking aanmelding en betaling mindfulnesstraining

Voor een training je meldt je aan via het contactformulier op de website. Je ontvangt dan via een email een vragenlijst en we maken een afspraak voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen.

Zowel trainer als kandidaat kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan. Als de trainer negatief besluit over toelating van de kandidaat dan laat hij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken.

Als zowel trainer als kandidaat het eens zijn over het volgen van de training, ontvangt de deelnemer aan de training de bevestiging en de factuur.

Na betaling van de factuur (direct) heeft de deelnemer definitief een plaats in de groepstraining.

De trainingskosten van de individuele trainingen worden in twee delen gefactureerd: Factuur 1 met het bedrag van 3 sessies voorafgaand aan de eerste sessie. Factuur 2 met 5 sessies, na sessie 6.

Verwerking aanmelding en betaling coaching

Aanmelden en intake coaching

Een coach-traject start met het een intakegesprek, nadat de kandidaat het intakeformulier heeft ingevuld en gestuurd. Deze stuur ik via email, nadat we het allereerste contact via email, het webformulier of telefonisch contact hebben gehad.

In het intakegesprek bespreken we wat de coachee zoekt en waar hij/zij behoefte aan heeft. Hiermee bepalen zowel de coachee als coach of er voor coaching de juiste match is. Het intakegesprek is een kennismaking, een verkenning van de problematiek of doelen, en verheldering van verwachtingen en commitments. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Als de coach en coachee hebben besloten door te gaan, volgt er een opdrachtbevestiging. Het uitgangspunt is dat een ‘traject’ ongeveer 5 sessies is. Daarna kunnen we kijken hoe het gaat.

Kosten coaching en annulering sessies

De kosten van een coachsessie zijn €75 (incl.btw) per sessie, en een sessie duurt een uur tot 1,5 uur. Ik factureer achteraf, maandelijks. De betalingstermijn is 14 dagen. We werken via Zoom, in Amsterdam vanuit Het Coachhuis, of een andere locatie. Bij verhindering graag tijdig afzeggen (36 uur vooraf). Op kortere termijn afgezegde sessies (minder dat 24 uur) breng ik wel in rekening.

Als er onzekerheden zijn rondom de sessie (bijvoorbeeld corona-klachten, ziek zijn of een ziek kind), geef het dan tijdig aan. Sommige omstandigheden zijn buiten onze controle en daar zoeken we samen een passende oplossing voor.

Audio-opname coaching

Eventueel neemt de coach van de coachsessies audio op voor haar eigen studieproces, en het kan ook zijn dat de cases – uiteraard anoniem – besproken worden met docenten of collega’s in intervisie en supervisie. Als de coachee hier bezwaar heeft, gebeurt dit niet. Dit word vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Annulering groepstraining mindfulness

Na het definitief worden van de aanmelding voor de groepstraining geldt de volgende annuleringsregeling. Tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Als de mindfulnesstraining geen doorgang van vinden door redenen vanuit de trainer, dan zal de deelnemer 100% van het cursusgeld terugkrijgen.

Afzeggen en verplaatsen individuele sessie mindfulness

Een sessie die tenminste 36 uur voorafgaand aan de afgesproken datum/tijd worden geannuleerd via telefoon, e-mail of wassap-bericht, worden niet in rekening gebracht, maar kan kostenloos worden verzet.

Van afspraken die korter dan 36 uur voorafgaand aan de sessie worden geannuleerd, wordt de huur van de ruimte wél in rekening (á €25) gebracht. De sessie zelf kan verzet worden.

Van afspraken die korter dan 24 voorafgaand aan de sessie worden geannuleerd, wordt het tarief volledig in rekening gebracht.

Als de deelnemer de sessie niet wilt verzetten, en/of helemaal afziet van de sessie, die korter dan 36 uur voorafgaand aan de afgesproken tijd is geannuleerd, worden de volledige tarief van de sessie in rekening gebracht.

Als er onzekerheden zijn rondom de sessie (bijvoorbeeld corona-klachten, ziek zijn of een ziek kind), geef het dan tijdig aan. Sommige omstandigheden zijn buiten onze controle en daar zoeken we samen een passende oplossing voor.

Kosten en materiaal

Het cursusgeld staat vermeld op de website, tenzij anders afgesproken. Dit bedrag is inclusief oefenmateriaal.

Vergoeding door zorgverzekering

De trainer is niet verantwoordelijk voor declaratie en/of communicatie met de zorgverzekering. De deelnemer ontvangt een factuur met daarop het lidmaatschapsnummer van de trainer bij de beroepsvereniging VMBN. Het is verstandig om vooraf met de verzekering te overleggen wat er mogelijk is.

Als de zorgverzekeraar de 8-weekse training (deels) vergoedt, doet de verzekeraar dit meestal achteraf, n.a.v. van een factuur van na de training. Echter, de training wordt vooraf gefactureerd en betaald door de deelnemer. Houdt hier rekening mee. De trainer zal zover mogelijk, de juiste (factuur)informatie voor de verzekeraar verstrekken, maar kan geen garanties geven over hun bijdrage.

Heleen Timmerman voldoet aan de kwaliteitseisen die door een zorgverzekeraar gesteld worden aan een mindfulnesstrainer.

Vertrouwelijkheid

De ingestuurde persoonlijke gegevens en de verstrekte persoonlijke informatie bij het kennismakingsgesprek worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en niet met derden gedeeld. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Ook wordt van de deelnemer aan een training verwacht de besproken persoonlijke informatie van andere deelnemers vertrouwelijk te behandelen en deze niet met derden te delen.

Privacy statement vind u op www.heleentimmerman.nl/privacystatement

Disclaimer

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan.

Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

De website van Heleen Timmerman is met zorgvuldigheid samengesteld. Dit is geen garantie dat de aangeboden informatie volledig en/of juist is. Heleen Timmerman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van schade van gebruik van de informatie, of actie die daarmee ondernomen is.

Deze website bevat links naar andere websites. Heleen Timmerman is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright

De inhoud van de site is eigendom van Heleen Timmerman. Alle rechten zijn voorbehouden aan Heleen Timmerman. De inhoud is voor persoonlijk gebruik. Bij het delen van content dient de auteur en de bron vermeld te worden.

Bedrijfsgegevens

Kamer van Koophandel: 70933812
Heleen Timmerman Mindfulness
Cornelis Springerstraat 22 4, 1073 LJ Amsterdam

VMBN Lidmaatschapsnummer: 20181201