De 24 universele Sterke Kanten

Leestijd: 3 minuten

Hierbij de lijst van 24 Sterke Kanten. Psychologische ingrediënten voor een goed en waardevol leven! Ze uiten zicht in:

  • je denken
  • je emoties en hoe je je voelt
  • je wilskracht, energie
  • je gedrag

Het zijn stuk voor stuk bronnen in ons allemaal waaruit we de dingen doen. Hoe we het leven benaderen.

Andere woorden voor Sterke Kanten zijn: character strengths, kwaliteiten, positieve persoonlijkheidskenmerken, kleur, essentie, karakter krachten.

Sterke Kanten zijn geen vaardigheden, want het gaat niet zozeer over wat we doen, maar hoe we het doen.

De Sterke Kanten zijn houdingen, net als de 7 zijnskwaliteiten van mindfulness: geduld, vertrouwen, niet-oordelen, accepteren, niet-streven, frisse blik en loslaten.

Er zijn 6 groepen waar deze kwaliteiten in vallen: wijsheid, relaties, de groep, wilskracht, gematigdheid en spiritualiteit.

Wijsheidkwaliteiten die gaan over het vergaren en gebruiken van informatie

Creativiteit: Het bedenken van nieuwe en productieve manieren om zaken te doen of te conceptualiseren. Het bedenken van nieuwe combinaties. Bevat artistieke uitingen én ook andere creatieve vormen.

Nieuwsgierigheid: Interesse hebben in (nieuwe) ervaringen puur omdat het een ervaring is. Allerlei onderwerpen kunnen je fascineren. Ontdekken en onderzoeken.

Kritisch denken, beoordelingsvermogen: Kritisch denken, zaken goed overdenken en van verschillende invalshoeken bekijken. Niet te snel conclusies trekken en in staat om je mening te wijzigen als er nieuw bewijs is. Al het bewijs eerlijk meewegen.

Leergierigheid: Nieuwe vaardigheden, onderwerpen en kennis willen leren – zowel voor jezelf als in je werk/studie. Samenhangend met nieuwsgierigheid maar beschrijft ook de tendens de diepte in te gaan en systematisch je kennis en vaardigheden te vergroten.

Levenswijs, goed inzicht, perspectief nemen: In staat om anderen wijze raad te geven, je kunt naar de wereld kijken en er wijs uit worden voor jezelf en anderen.

Wilskracht – kwaliteiten waarmee je met moeilijke dingen om kunt gaan

Moed: Niet terugdeinzen voor bedreiging, uitdaging, moeilijkheid of pijn. Uitgesproken zijn voor het juiste zelfs als er tegenstand is. Handelen op overtuigingen, zelfs als die onpopulair zijn.

Doorzettingsvermogen: Afmaken wat je bent begonnen, volhouden bij een taak/doel zelfs als er obstakels zijn. Blij worden van het afronden van een taak.

Oprechtheid: Authentiek, integer zijn. De waarheid zeggen en oprecht jezelf presenteren en oprecht handelen. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag/gevoel/waarden.

Enthousiast/levenslustig: vol energie in het leven staan. Dingen niet halfhartig, passief doen. Je leeft het leven als een avontuur en voelt je actief en levendig.

Relaties – interpersoonlijke kwaliteiten die gaan om het zorgen voor en contact maken met anderen

Liefde, vermogen lief te hebben en geliefd te worden: sterke waarde hechten aan naaste relaties, vooral wederkerige (delen, zorgen voor elkaar). Graag dichtbij mensen zijn.

Vriendelijkheid, goedhartigheid: Graag goed doen en anderen een plezier doen. Anderen helpen en voor hen zorgen. Vrijgevig, gul, compassie.

Sociale intelligentie: Bewust van de motieven en gevoelens van anderen en jezelf. Weten wat te doen om in verschillende sociale situaties te passen. Weten wat anderen motiveert.

De groep – kwaliteiten die gaan over een gezonde gemeenschap, samen leven en werken met anderen

Samenwerking: goed kunnen werken als teamlid, loyaal aan de groep zijn, je sociale verantwoordelijkheid dragen en jouw bijdrage leveren.

Rechtvaardigheid: Alle mensen gelijk behandelen zoals het eerlijk en rechtvaardig is. Niet bevooroordeeld raken door persoonlijke gevoelens jegens anderen. Iedereen een eerlijke kans geven.

Leiderschap: Een groep aanmoedigen om dingen voor elkaar te krijgen en tegelijkertijd goede relaties onderhouden binnen de groep. Groepsactiviteiten organiseren en zorgen dat ze gebeuren.

Gematigdheid – kwaliteiten die beschermen tegen starheid en egoisme

Vergevingsgezindheid: Tekortkomingen en fouten van anderen vergeven. Mensen een tweede kans geven. Niet wraakzuchtig zijn.

Bescheidenheid: Je daden voor zichzelf laten spreken. Jezelf niet zien als meer bijzonder dan anderen.

Bedachtzaam: Voorzichtig zijn met je keuzes. Niet onnodige risico’s nemen. Geen dingen doen of zeggen waar je later spijt van krijgt.

Zelfregulatie: Sturen wat je doet en zegt, gedisciplineerd zijn. Je eigen voorkeuren en emoties controleren – niet omgekeerd.

Spiritualiteit (transcendence) – kwaliteiten die betekenis of een verbinding met een groter geheel geven

Waardering van schoonheid en excellentie: Bewondering. Waarnemen en waarderen van schoonheid, excellentie en/of vaardig optreden in allerlei domeinen van het leven zoals mensen, kunst, natuur, wiskunde, wetenschap en alledaagse ervaringen.

Dankbaarheid: Bewust zijn van en dankbaar zijn voor de goede dingen die gebeuren. De tijd nemen om je dankbaarheid uit te spreken.

Hoopvol: Optimisme, toekomstgericht. Het beste van de toekomst verwachten, eraan werken om dat te bereiken. Geloven dat een goede toekomst haalbaar is als je je inzet.

Humor: van lachen en grappen houden. Mensen laten lachen, de leuke kant kunnen zien. Grappen maken (of vertellen). Vanuit een ongewoon perspectief kijken.

Spiritualiteit: Geloof, doel. Samenhangende ideeën en geloof hebben over een hoger doel en betekenis van het leven en het universum. Weten waar je staat in het grote geheel. Ideeën/geloof hebben over de betekenis van het leven die je gedrag helpen vormgeven en geruststelling geven.

Jouw Kenmerkende Sterke Kanten

We hebben allemaal alle 24 Sterke Kanten in ons, maar een stuk of 6 hebben we sterker. Die noemen we Kenmerkende Sterke Kanten. Ze horen bij wie een individu in de kern is.

De vragenlijst kun je vinden op deze website: www.viacharacter.org/survey/account/register . Deze website is in het Engels. Via een dropdown kun je aangeven dat je vragenlijst in het Nederlands wilt doen.

Aan de slag

Lees hier over de training en workshop die ik aanbied. Linkje.

Bronnen: www.viacharacter.org

Vergelijkbare berichten