DefinitiesMindfulness

Wat is mindfulness? Definities!

Leestijd: 2 minuten

To be mindful is iets met aandacht doen. Niet zomaar aandacht. Speciale aandacht! In de definities hieronder lees je verschillende aspecten van deze vorm van aandacht. En ook, waarom je dat zou doen of wat het effect is.

Zonder verder oponthoud en in willekeurige volgorde:

DefinitiesMindfulness

Mindfulness bestaat uit de vaardigheid en de bereidheid om bij elke situatie en elke ervaring aandachtig aanwezig te zijn met een open interesse, zorgzaamheid en vriendelijkheid.

Vrij vertaald naar Christina Feldman


Mindfulness is halt houden (stoppen)

Om met milde open aandacht in deze werkelijkheid aanwezig te zijn (kijken)

Zodat je er met meer vrijheid mee kunt omgaan (handelen).

Edel Maex


Mindfulness is aandacht geven op een bepaalde manier, (doel)bewust, gericht op het hier en nu en niet-oordelend.

Vrij vertaald naar Jon Kabat Zinn


Mindfulness develops attention, concentration and the ability to simply be present with little or no future orientation, past orientation or goal orientation — choosing to be a human being rather than a human doing.

Ian Gawler, Paul Bedson


Mindfulness is simply being aware of what is happening right now without wishing it were different; enjoying the pleasant without holding on to when it changes (which it will); being with the unpleasant, without feeling it will always be this way (which it won’t).

James Baraz


Mindfulness is about being fully awake in our lives. It is about perceiving the exquisite vividness of each moment. We also gain immediate access to our own powerful inner resources for insight, transformation, and healing.

Jon Kabat-Zinn


The best way to capture moments is to pay attention. This is how we cultivate mindfulness. Mindfulness means being awake. It means knowing what you are doing.

Jon Kabat-Zinn


Een meditatieleraar kreeg de volgende vraag voorgelegd: “Welke meditatie beoefenen u en uw leerlingen?”

Hij antwoordde: “We zitten, we lopen en we eten.”

De vragensteller merkte op: “Maar mijnheer, iedereen zit, loopt en eet.”

De leraar vertelde hem: “Als wij zitten, wéten we dat we zitten. Als we lopen, wéten we dat we lopen. Als wij eten, wéten we dat we eten.”

Thich Nhat Hanh


De mens: homo sapiens sapiens: hij die weet dat hij weet.


Mindfulness is about relationality.


Extra: Wat mindfulness niet is: McMindfulness

Vergelijkbare berichten