A Man's search for meaning

Aanraders; boeken die een impact hebben

Leestijd: 4 minuten

Mijn wijsheidstradities: aandacht, een goed gevoel, focus en betekenis.


A Man's search for meaning

Viktor E. Frankl – A Man’s Search For Meaning

Psychiater, concentratiekampoverlever en ontwikkelaar van Logotherapie; een therapievorm waarin betekenisgeving de antidote is voor neuroses en lijden.

A man who becomes conscious of the responsibility he bears toward a human being who affectionatly waits for him, or to an unfinished work, will never be able to throw away his life. He who knows the ‘why’ for his existence will be able to endure almost any ‘how’.

What a man actually needs is not homeostasis but what I call ‘noo-dynamics’, i.e. the existential dynamics in a polar field of tension where one pole is represented by a meaning that is to be fulfilled and the other pole by the man who had to fulfill it. And one should not think that this holds true only for normal conditions; in neurotic individuals, it is even more valid. If architects want to strengthen a decrepit arch, they increase to load that is laid upon them, for thereby the parts are joined more firmly together. So if therapists wish to foster their patients mental health, they should not be afraid to create a sound amount of tension through a reorientation toward the meaning of one’s life.


Marie Kondo – The Life-Changing Magic Of Tidying Up – Opgeruimt!

Naar mijn mening is de engelse titel treffender. “Als we in all oprechtheid de spullen die we bezitten onder ogen zien, wekt dat allerlei emoties op. Die gevoelens zijn echt. En het zijn precies die gevoelens die ons levensenergie geven. Geloof je hart wanneer het je vertelt waar je blij van wordt. En als je daarna handelt, zul je nog staan te kijken hoe de dingen in je leven op hun plaats vallen en welke grote veranderingen daaruit voortkomen. Het huis opruimen is iets magisch dat zorgt voor een opwindend en gelukkig leven.”

Ik heb mijn huis opgeruimd met deze methode en ervaarde het als een heerlijke, liefdevolle kennismaking met mezelf (wie ik op dat moment was, niet daarvoor, niet daarna) door vele, vele besluiten te focussen op wat glinsterend voelt.


Catherine Price – How To Break Up With Your Phone

“We must act, individually and collectively, to make our attention our own again, and so reclaim ownership of the very experience of living.” Tim Wo

Herinneringen van wat we meegemaakt hebben (of informatie), worden in ons brein opgehangen in schema’s in ons langetermijngeheugen. Schema’s hebben bepaalde kenmerken, bijvoorbeeld kleur of functie. Ze hangen in een netwerk aan elkaar. Nieuwe informatie wordt niet afzonderlijk opgeslagen in een mapje, maar gekoppeld aan bestaande informatie die al in schema’s hangt.

Hoe meer we de schema’s verbinden, hoe meer inzicht we kunnen hebben; nieuwe ideeën, creativiteit. Hoe gedetailleerder de schema’s, hoe meer complexiteit er in is in onze gedachten.

Voordat onze herinneringen in het langetermijngeheugen komen, moeten ze door het kortetermijngeheugen. Ook wel het werkgeheugen genoemd. Dat gaat goed zolang er niet te veel informatie is. Maar de smartphone presenteert ons met extreem veel informatie waardoor het werkgeheugen overbelast raakt. Informatie wordt daardoor niet meer opgeslagen in het langetermijngeheugen. Het geheugen verlies verbindingen en complexiteit, waardoor je oppervlakkiger gaat denken.


Greg McKeown – Moeiteloos

Zo’n boekje vol met wijsheden. Twee juweeltjes:

  • Afleiding die er voor zorgt dat je niet aanwezig bent in het moment, werk als staar voor de geest. Het wordt moeilijker om belangrijke dingen op te merken en hoe langer het onbehandeld blijft, hoe ondermijnender het werkt. Er komt steeds minder licht binnen. Er gaat steeds meer langs je heen. Uiteindelijk word je blind voor wat het belangrijkste is.
  • Een minuut concentratie is genoeg om een helder beeld te krijgen van hoe ‘klaar’ eruit ziet. Het resultaat voor je zien, geeft meer focus dan wat dan ook.

David Allen – Getting Things Done

“Why things are on your mind?

  • you haven’t clarified exactly what the intended outcome is
  • you haven’t decided what the very next physical action is
  • you haven’t put reminders of the outcome and the actions requered in a system that you trust”

“Any “would, could, or should” commitment held only in the mind (not in a trusted system outside the mind) creates unresolved pressure.”


Catherine Price – The power of True Fun – how to feel alive again.

De dochter van de schrijfster verwoorde het prachtig: True Fun, of in Nederlands ouderwetse LoL, voelt als zonneschijn. De nodige elementen:

  • verbinding (ja, ook voor introverten!)
  • speelsheid/spel
  • flow (tijd of jezelf vergeten)

Het boek geeft mooie oefeningen om te vinden wat True Fun was in je leven en hoe je het weer kunt toevoegen. Het bracht mij tot Badminton en dat is de grootste verrassing van het decennium (ik en teamsport, wat?!) Op woensdagavond heb ik True Fun.


Gary Keller – The One Thing

  • Chronic multistaskers develop a distorted sense of how long it takes to do things. They almost always believe tasks take longer to complete than is actually required.
  • What is the ONE Thing you can do this week or in this project such that by doing it everything else would be easier or unnecessary?

Vergelijkbare berichten